Vítejte na stránkách Svazu účetních!    

   SVAZ ÚČETNÍCH je dobrovolná, nezávislá, profesní organizace, sdružující účetní, daňové poradce, auditory a ostatní zájemce, kteří souhlasí s programovými zásadami definovanými ve stanovách SVAZU ÚČETNÍCH. Přispívá k prosazování takového účetnictví v podnikovém a vnitropodnikovém řízení, které by odpovídalo společensko-ekonomickým podmínkám v mezinárodním měřítku a z toho vyplývající postavení účetních a všech ostatních profesí, které sdružuje.

   SVAZ k dosažení těchto programových cílů uskutečňuje poradenskou, konzultační, publikační, školící, pojišťovací a jinou potřebnou činnost. K rozvíjení odbornosti svých členů a dalších zájemců organizuje školení, přednáškové cykly, kurzy, zabývá se přípravou a rozvojem systému vícestupňové certifikace účetních a k tomu odpovídajícího komplexního programu vzdělávání a zkoušení, srovnatelného s obdobnými kvalifikačními systémy v Evropské unii.

   STANOVY Svazu účetních z.s. Pardubice zde

   INFORMACE pro členy Svazu účetních zde