Členství ve Svazu účetních Pardubice

ČLENSTVÍ VE SVAZU ÚČETNÍCH PARDUBICE

 

            Členem se může stát občan – zaměstnanec, osoba samostatně výdělečně činná nebo organizace, zabývající se profesně ekonomickou sférou. Členství lze uzavřít během celého kalendářního roku.

 

Individuální členství                                                             400,- Kč ročně


Členský příspěvek je 400 Kč ročně a udržovací příspěvek pro důchodce a ženy na mateřské dovolené je 50,- Kč. Důchodci, kteří mají uzavřené pojištění účetní profese hradí členský příspěvek ve výši 400,- Kč.


Kolektivní členství pro 3 – 5 lidí                                           250,- Kč ročně za jednu osobu

Kolektivní členství pro 6 a více lidí                                       200,- Kč ročně za jednu osobu

 

Kolektivní členství lze uzavřít na základě vyplnění dokumentu - Dohoda o kolektivním členství. Tento tiskopis na vyžádání vydá kancelář Svazu účetních Pardubice.

Členství ve Svazu účetních Pardubice se hradí do konce ledna běžného roku. Dohodu o kolektivním členství je možné každoročně, vždy do konce ledna běžného roku upravovat, dle podmínek kolektivu, který dohodu uzavřel. Úhrada členství se provádí bezhotovostně na

 

Běžný účet Svazu účetních Pardubice : 1201167389/0800 u České spořitelny Pardubice.

Jako variabilní symbol uvádějte zásadně jen své členské číslo.

 

Platba v hotovosti je možná je výjimečně, po předchozí dohodě.

 

 

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI ZA ČLENA SVAZU ÚČETNÍCH

Zaregistrovat ke členství ve Svazu účetních Pardubice se můžete vyplněním a odesláním formuláře : zde

Přihlášku do členství prosím zasílejte emailem na adresu info@svazucetnich.cz
Přihláška musí obsahovat : Jméno, Příjmení, E-mail, Název firmy, Adresu, Obec, PSČ, Telefon